اتاق های مشترک بازرگانی ایران و سوئد و ایران و امارات با همکاری کمیسیون گمرکی اتاق ایران برگزار می‌نمایند:

26 بهمن 1402 571 بازدید

نشست تخصصی بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای تخصصی در امور گمرکی فعالین محترم اقتصادی