ابلاغ دستورالعملهای نمایشگاهی در راستای افزایش نقش سیاستگذاری و حاکمیتی سازمان توسعه تجارت ایران

20 خرداد 1399 358 بازدید

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران از ابلاغ دستورالعمل‌های نمایشگاهی شامل ساماندهی و سیاستگزاری فعالیت‌های نمایشگاهی در مراکز استان‌ها و برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت‌های نمایشگاه‌های داخلی و خارجی توسط سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.


به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ حمید زادبوم با اعلام این خبر، ابلاغ دستورالعمل‌های فوق الذکر را در راستای عمل به وظایف مندرج در اساسنامه سازمان در خصوص سیاستگذاری،  نظارت، ارزیابی و صدور مجوزهای نمایشگاه‌های داخلی و خارجی دانسته و همچنین در جهت اجرایی کردن وظایف سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان مسوول شورای بازرگانی خارجی دانسته و دستورالعمل‌های مذکور را برایند نظرات کارشناسی همکاران سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، انجمن‌های فعال در حیطه نمایشگاه‌ها و شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری  اسلامی ایران دانست.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به برگزاری بیش از ۵۰۰ عنوان نمایشگاه تخصصی در سراسر کشور، ساماندهی اینگونه نمایشگاه‌ها در جهت توسعه صادرات غیر نفتی را فلسفه تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های نمایشگاهی دانسته و بر ضرورت تدوین تقویم جامع کشوری متضمن رعایت همپوشانی‌های زمانی و موضوعی و توجه به توانمندیهای اقتصادی، جغرافیایی و تجاری استانها تاکید کرده و نقش سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به عنوان دبیرخانه کارگروه توسعه صادرات استان‌ها و کمیته فنی  و کارشناسی را با اهمیت اعلام کرد.