آناليز بازار حمل و نقل دریایی هفته منتهي به 16 نوامبر 2012 (26/08/1391)

مقالات 30 آبان 1391 92 بازدید


 الف: فله‌بر Dry Bulk
هندي ماكس (Handymax):
كاهش فعاليت‌ها در حوزه پاسيفيك منجر به تحت فشار قرار گرفتن نرخ‌هاي مربوط به كشتي‌هاي هندي سايز، در آن منطقه گرديد. از طرف ديگر، سطح اعتماد بازار در حوزه آتلانتيك، اندكي بهبود پيدا نمود و دليل اين مهم نيز افزايش تقاضا براي كشتي هندي ماكس در مسيرهاي برگشت از قاره آمريكا، عنوان شده است.

به تبع اين تحولات متوسط درآمد روزانه (‌اجاره سفري Trip-Charter) براي يك فروند كشتي سوپراماكس نو، با 4/5% افزايش به 6،125 دلار رسيد. اين نرخ در مسير آسيا به اروپا 2،500 دلار و در مسير برعكس 9،750 دلار بوده است.

پاناماكس (Panamax):
بازار در حوزه پاسيفيك آرام گزارش شده است. علي رغم كاهش سطح فعاليت‌ها در مسيرهاي منتهي به شمال منطقه پاسيفيك و استراليا، عرضه مناسب محمولات ذغال سنگ دراين منطقه، باعث حفظ سطوح نرخ‌ها گرديد. در حوزه آتلانتيك، افزايش فعاليت‌ها و بهبود سطح اعتماد بازار، قابل مشاهده بود و اين مهم منجر به بالا رفتن نرخ‌ها در مسيرهاي رفت و برگشت، اقيانوس آتلانتيك گرديد.به تبع اين تحولات، درآمد متوسط روزانه (اجاره سفري Trip-Charter ) براي يك فروند كشتي پاناماكس نو با 2/25% درصد افزايش به 6،688 دلار رسيد. اين نرخ در مسير آسيا به اروپا به منفی 1،000 دلار و در مسير برعكس 14،000دلار بوده است.

كيپ سايز(Capesize) :
بازار كشتي‌هاي كيپ سايز، هفته نسبتاً پر جنب و جوشي را پشت سرگذاشت و اين مهم در حوزه آتلانتيك بيشتر قابل مشاهده بود. متوسط نرخ‌هاي مربوط به اجاره سفري در مسيرهاي رفت و برگشت حوزه آتلانتيك با جهشي به ميزان 46% نسبت به هفته گذشته، مواجه گرديد و به 17،500 دلار برروز رسيد. در حوزه پاسيفيك نرخ‌ها تقريباً از تغيير محسوسي برخوردار نگرديد.به تبع اين تحولات، در مجموع درآمد متوسط روزانه كشتي‌هاي كيپ‌سايز 11% درصد افزايش به 15،813 دلار رسيد.

 
ب: كانتينر (Container)‌ :
در پايان ماه نوامبر، شركت حمل كانتينري CMA- CGM‌، مبادرت به استفاده از كشتي Libra ‌ به ظرفيت حمل 11،388 Teu ، در خط حمل كانتينري خود در حوزه پاسيفيك، خواهد نمود. اين كشتي از مسير آسيا- اروپا به اين مسير جابجا خواهد شد و جايگزين كشتي Libra، كشتي 16،020 Teu ، Marco – Polo در مسير آسيا- اروپا، خواهد شد.
افزايش ظرفيت‌هاي بكارگيري شده در مسيرهاي اقيانوس آرام و از طريق كشتي‌هاي با ظرفيت بيش از 10،000 Teu، براي اولين بار است كه توسط يك شركت كشتيراني انجام مي‌پذيرد. نرخ حمل كانتنيري براي مسير شانگهاي به سواحل غرب آمريكا، در شش هفته پياپي در حال كاهش مستمر مي‌باشد و براي يك كانتينر 40 فوتي (FEU) از ابتداي سپتامبر، با 19% كاهش، هم اكنون به 2،224 دلار به ازاي هر Feu، رسيده است.
درهفته منتهي به 16 نوامبر 2012، درآمد متوسط كشتي‌هاي ، و Teu به ترتيب 5،300، 6،200، 7،000 دلار بوده كه از تغييري برخوردار نمي‌باشد

ج: تانكر Suezmax :
نرخ‌هاي مربوط به كشتي‌هاي سوئز ماكس، در مسير سواحل غرب آفريقا به آمريكا، هم چنان روند نزولي را سپري نمودند و دليل اصلي اين روند، شرايط غير عادي موجود در بنادر نيجريه ( ناشي از سيلاب) مي‌باشد. سطوح نرخ‌ها از 60 WS در ابتداي هفته به 5/57 WS در انتهاي هفته گذشته رسيد. در حوزه مديترانه نيز، بازار از آرامش برخوردار بود هر چند كه به نظر مي‌رسد، تعداد كشتي‌هاي حاضر در منطقه، در حال كاهش مي‌باشند. به تبع اين تحولات در انتهاي هفته گذشته، درآمد متوسط روزانه كشتي‌هاي Suezmax، با 8% کاهش به 9،898 دلار رسيد.

منبع : اتاق تهران

Administrator

Administrator